Villkor

Vår målsättning är att du som köpare skall vara 100% nöjd.

Vi på PRINTER arbetar ständigt med att till största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål och att alltid tillämpa gott affärsmannaskap.
Vår målsättning är att du som köpare skall vara 100% nöjd.

Därför erbjuder vi möjlighet till rådgivning över telefon och e-post både före och efter ditt köp:
08-550 977 00
info@printer.se

PRINT/R AB följer Svensk lag, där Köplagen gäller för företagskunder och Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen gäller för privatkunder.
Då PRINT/R AB arbetar med försäljning av produkter med tryck gäller även ALG10 för alla typer av kunder.

Mer information om dessa hittar du hos:

Konsumentverket

Arn

ALG10


Priser

Samtliga priser på Printer.se är angivna i Svenska kronor och är exklusive mervärdesskatt (moms). Priserna är även exklusive fraktkostnader och emballage, detta innebär att köparen står för dessa kostnader. I normalfallet är det en fast kostnad på 249Sek. Vid köp av produkter för ett värde av 5000Sek ex.moms eller över står PRINT/R AB för frakten.

Vid screentryck tillkommer kostnad för schablon. Schablonkostnaden på 395Sek tillkommer per tryckfärg.

Vid brodyr tillkommer kostnad för brodyrkort. Brodyrkortkostnaden på 695Sek tillkommer per unik brodyr.

Samtliga priser som anges på Printer.se gäller tills vidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de ändras kan vara förändringar i valutakurser eller felskrivningar. Printer.se arbetar dock självklart aktivt med att felaktigt angivna priser ej skall förekomma.

Betalningsvillkor

Om PRINT/R AB bedömmer köpares kreditvärdighet som god, ges 20 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter godkänd order och PRINT/R AB förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att köparen har godkänt offert.

Bedömer PRINT/R AB köparen som icke kreditvärdig kan betalning ske i förskott i form av förskottsfaktura. Vid förstagångs köp kan fakturan komma att överlåtas till vår sammarbetspartner Svea Ekonomi. I de fall är det Svea Ekonomi som ställer ut fakturan till köparen. Om köparen har angivit en deadline så kan endast den garanteras under förutsättning att betalning är PRINT/R AB tillhanda samma dag som köparen godkänt offert och korrektur. Om betalningen ej är PRINT/R AB inom avtalad tid förbehåller sig PRINT/R AB att debitera dröjsmålsränta (f.n 24% per år). Köparen får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 50Sek i påminnelseavgift.

Produkterna tillhör PRINT/R AB tills dess att full betalning erlagts av de beställda produkterna.

Produkter

Samtliga produktbilder på printer.se bör ses som en fingervisning av produktens färg och utförande.

Vill köparen säkerställa produktens färgnyans, utförande och funktion skall ett provexemplar beställas innan beställningen läggs.

Tryck

När köparens produkt förädlas genom tryck eller dylikt kan viss nyansavvikelse förekomma.

Tryckfärger anges enligt Pantone Matching System (PMS-skalan) och viss nyansavikelse kan förekomma beroende på material och färg på underlaget. Vill köparen säkerställa att trycket blir i rätt färg kan ett provexemplar med tryck beställas mot en avtalad kostnad. I de fall köparen vill beställa ett provtryck skall detta meddelas skrivtligen innan korrektur godkänns. Korrekturer skall ses som en fingervisning av slutresultatet, och exakt storlek på logotype garanteras ej, om inte annat avtalats.

PRINT/R AB kan endast garantera exakt färgnyans då köparen i förväg angivit en PMS-kod och trycket sker på vitt underlag samt att ett provtryck har beställts och godkänts.

För de produkter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan lämnar PRINT/R AB inga färggarantier på trycket på färdig produkt. Om exakta färger önskas måste köparen tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut. Färgprovet ska vara på papper och postas till PRINT/R AB i direkt anslutning till order. Extra kostnader för provtryck kan tillkomma samt att leveranstiden kan komma att förlängas.

Köparen ansvarar för att aktivt leta efter eventuella fel i korrektur och att skriftligen påpeka dessa innan korrektur godkänns och produktion inleds. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typnsitt, stavning etc ligger hos köparen. PRINT/R AB ansvarar ej för fel som inte är rättade. Svar på korrektur ska ske inom 24h för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkännande av korrektur från köparen erhållits av PRINT/R AB

PRINTER reserverar sig för kvantitets-avvikelser i leverans med +/-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Leverans

Kostnad för leverans till Köpare sker alltid på Köparens bekostnad, om inte ordern lagts direkt i webshopen hos printer.se, eller annat avtalats. Då står PRINT/R AB för eventuella leveranskostnader. Leveranstid är alltid en uppskattning och gäller från godkännande av korrektur från köparen erhållits av PRINT/R AB. Vid försenad leverans som beror på transportföretaget som fått i uppdrag av PRINT/R AB att leverera varorna tar PRINT/R AB ej ansvar för. I de fall där en sådan försening uppkommer ansvarar köparen för att upprätta kontakt med det aktuella transportföretaget.

En varas leveranstid beräknas från det att kunden godkänt korrektur eller tryckoriginal om inget annat överenskommits. Ligger kundens leveransadress utanför transportbolagets vanliga leveranstider tillkommer den/de extra dagarna som transportbolaget tar på sig. Vi ansvarar ej för förseningar som vi inte kan påverka såsom ett transportbolag som ej håller leveranstid mellan produktionen och Printers kontor eller mellan Printer och kundens leveransadress.

Förseningar
För leveransförseningar som beror på inre omständigheter till exempel produktion eller hanteringstid hanteras enligt följande:

Standardleverans
1-5 arbetsdagar: 10% avdrag på värdet på den försenade produkten
6-10 arbetsdagar: 15% avdrag på värdet på den försenade produkten
11-15 arbetsdagar: 20% avdrag på värdet på den försenade produkten
15+ arbetsdagar: Möjlighet att makulera orden av den försenade produkten eller 30% avdrag på värdet på den försenade produkten

Expressleverans
1-5 arbetsdagar: Avgiften för express tas bort
6-10 arbetsdagar: Avgiften för express tas bort  samt 15% avdrag på värdet på den försenade produkten
11-15 arbetsdagar: Avgiften för express tas bort  samt 20% avdrag på värdet på den försenade produkten
15+ arbetsdagar: Avgiften för express tas bort  samt 30% avdrag på värdet på den försenade produkten. Möjlighet att makulera ordern av den försenade produkten.

Köparen ansvarar för att i samband med beställning uppge korrekta uppgifter så som leveransadress, eventuell portkod och telefonnummer till mottagaren. Det ligger även i köparens ansvar att se till att mottagaradressen är bemannad under arbetstid (vardagar mellan kl 8:00-17:00).

Om den adress köparen angivit inte är bemannad när transportföretaget ska leverera produkterna (vardagar mellan kl 8:00-17:00) tillkommer en kostnad på 150Sek för avisering och ny utkörning.

Lyckas inte transportören leverera varorna under 15 dagar returneras produkterna till PRINT/R AB och då tillkommer även en kostnad för lagring, returfrakt samt ny frakt till köparen.

Returrätt

Samtliga produkter som förädlas genom tryck, brodyr etc produceras specifikt för köparen vilket innebär att alla ordrar är bindande och kan ej returneras.

En order blir bindande först när korrektur har godkänts av köparen.

Köparen har rätt att ansöka om orderannullering, PRINT/R AB tar beslut utifrån det enskilda fallet om detta är möjligt.

Annullering

Om köparen önskar att annulera en order innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. PRINT/R AB erhåller sig rätten att debiterar samtliga uppkomna kostnader, minimum 950Sek per order.

Reklamation

Varor som är felaktiga skall reklameras inom 10 dagar. Köpare ska då kontakta säljaren skriftligen och reklamera de fel som finns, detta gäller ej fel som uppkommit under transporten. Om fel uppkommit under transporten, ska köpare vända sig direkt till den aktuella transportören. Köpare har inte rätt till någon annan kompensation, än att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid. Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

Personuppgifter

I samband med att du som kund registrerar ett kundkonto, lägger en order eller gör en förfrågan godkänner du att PRINT/R AB lagrar och använder dina uppgifter i sin verksamhet förr att kommunicera med t ex erbjudanden och information samt för att fullfölja och tillhandahålla de varor som har beställts. Enligt lag har du som kund rätt att ta del av den information PRINT/R AB har registrerad på dig. Anser du informationen vara felaktig eller irrelevant kan du som kund begära rättelse eller borttagning ur PRINT/R AB’s kundregister. Om så önskas, kontakta kundtjänst.

PRINT/R AB försäkrar att inga* personuppgifter kommer att säljas eller överlåtas till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

*Undantag: Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka ut undersökningar till dig, det gör vi för att förbättra våra tjänster och ge dig en ännu bättre kundupplevelse. Det är alltid frivilligt att delta i våra undersökningar. Vi samarbetar med RECO kring våra undersökningar.  

Utskick

Vid orderläggning eller förfrågan accepteras även framtida utskick av erbjudanden och information från PRINT/R AB.

Köparen kan begära att inte mottaga denna form av utskick genom att meddela detta efter ordertillfället.

Om köparen valt att mottaga utskick men i senare skede vill avsluta sin prenumeration av utskick är detta möjligt att längst ner i utskicket klicka på länken unsubscribe from this list.

PRINT/R AB’s ansvar

PRINT/R AB’s ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av försäljningspriset.

PRINT/R AB är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köpare lider genom dröjsmål.

PRINT/R AB tar inget ansvar för indirekta förluster.

Referenser

Köparen godkänner att produkter som beställs används som digitala referenser på printer.se samt används i marknadsföringssyfte på sociala medier. Köparen kan begära att beställda produkter icke används som som digitala referenser genom att meddela detta vid ordertillfället.

Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför PRINT/R AB’s kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt löfte från PRINT/R AB’s sida, som gör att PRINT/R AB ej kan hålla nämnda avtal/löften, skall utgöra grund till att PRINT/R AB befrias från bolagets förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.