integritetspolicy

Vi är måna om dina personuppgifter och att vi inte använder dem på ett felaktigt sätt. Läs gärna mer om det i vår integritetspolicy.

Integritetspolicy

Inom EU/EES gäller från den 25, maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

PRINTERs integritetspolicy är framtagen för att visa och förklara hur vi behandlar dina personuppgifter och att vi följer tillämpad dataskyddslagstiftning. PRINTER (här nedan benämnt som ”Bolaget”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) behandlar dina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt och vi vill vara transparenta med hur, vad och var vi lagrar dina personuppgifter.

1. Allmänt

1.1 Vi tycker att den nya dataskyddsförordningen är en bra lagstiftning som skyddar privatpersoners personuppgifter och som kräver att företag respekterar och följer regler för en ökad säkerhet. VI har antagit den här integritetspolicyn för att respektera våra leverantörers och kunders anställda.

1.2 Vi har vidtagit nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i syfte att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering. Exempel på sådana säkerhetsåtgärder är behörighetsbegränsningar.

1.3 Denna policy avseende integritet (”Integritetspolicy”) beskriver hur Bolaget samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.4 Företagets integritetspolicy gäller då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till inköp, köp, serviceärenden och övrig kontakt med Bolaget, såsom besök på webbplats, kontakt med vår personal via besök, telefon, chatt och mail.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1 Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter, dvs. varför vi behandlar dina uppgifter samt hur och på vilket sätt vi behandlar dem.

2.2 Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges längst ned i dokumentet.

3. När behandlar vi personuppgifter om dig?

3.1  Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker vår hemsida, deltar vid våra events, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med oss och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla sina produkter och tjänster till dig.

3.2 Informationen som samlas in från dig vid ett köp eller leverans krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du innehar ett kundkonto på vår kundportal samlar vi in personuppgifter om dig vid registrering samt under tiden du är kontoinnehavare, t ex. din köp- och förfrågningshistorik, för att ta emot marknadskommunikation och kunna ge dig erbjudanden om det du är intresserad av.

3.4 Vi hämtar uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, upplysningsföretag eller banker, t.ex. UC

3.5 Vi samlar in vissa personuppgifter via cookies, läs mer om hur vi använder oss av cookies på printer.se/cookies eller läs mer under avsnitt 14.1

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som arbetar hos en kund till PRINTER

Som egenskap av anställd hos en kund till oss samlar vi in följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-post
 • Befattning
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vad du beställt och frågat pris på.

4.2 För dig som arbetar hos en leverantör till PRINTER

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av en anställd som arbetar hos en leverantör som levererar varor och/eller tjänster är:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-post
 • Befattning

4.2 För dig som jobbar hos ett prospekt till PRINTER

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av en anställd som jobbar hos ett prospekt är:

 • Namn
 • Telefonnummer och e-post
 • Befattning
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av samt hur du interagerar med våra nyhetsbrev.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 5.1 För dig som arbetar hos en kund till PRINTER

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av varor, fakturering och support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som t ex. besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information per post, CRM-utskick, e-post, SMS/MMS, chatt samt telefon avseende Bolagets varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, mässor samt på våra webbsidor;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
 • Följa tillämpad lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som jobbar hos en leverantör till PRINTER

Bolaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som leverantör, såsom genomförande av inköp, inleverans av varor, betalning och support;
 • Möjliggöra allmän leverantörsvård och service;
 • Lämna information per post, CRM-utskick, e-post, SMS/MMS, chatt samt telefon avseende Bolagets inköpta varor och tjänster;
 • Hantera leverantörsförhållandet;
 • Förbättra vårt erbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner vi köper av våra leverantörer
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämpad lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.3 För dig som jobbar hos ett prospekt till PRINTER

Bolaget behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som prospekt, såsom skicka produktinformation;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information per post, CRM-utskick, e-post, SMS/MMS, chatt samt telefon avseende Bolagets varor och tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, mässor samt på våra webbsidor;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämpad lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Bolaget baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller leverantör såsom för att genomföra köp, inköp, förenkla administration och orderhistorik.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att marknadsföra oss som t ex  skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster, information om våra event samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor.

6.4 Vi behandlar inga känsliga personuppgifter.

6.5 I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund
Fullföljande av avtal om köp

Kategorier av personuppgifter
• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Befattning

Lagringstid
36 månader efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

Ändamål
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig grund
Rättslig förpliktelse

Kategorier av personuppgifter
• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Befattning

Lagringstid
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

Ändamål
För att marknadsföra våra varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Rättslig grund
Intresseavvägning

Kategorier av personuppgifter
• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
• Vilka produkter du varit intresserade av/ handlat hos oss

Lagringstid
36 månader efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att sälja varor och tjänster åt oss eller kontakta vår kundtjänst

8. Profilering

8.1 Vi kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Om du är kund analyseras information om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom kontakta oss genom att skicka ett mail till: hello@printer.se

8.3 När Bolaget har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge lagras dina personuppgifter?

9.1 Bolaget kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål lagringen utförs men uppgår till maximalt 36 månader om du inte är handlande kund/leverantör hos oss. Undantag av lagringsperiod kan göras pga laglig grund t.ex. om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist eller om en anmälan om brott har lämnats in till Polismyndigheten.

9.2 Bolaget sparar personuppgifter kopplade till din kundportal så länge du är aktiv genom att interagera med oss på olika sätt. Om du har varit inaktiv under 36 månader kommer kontot automatiskt att avslutas och de personuppgifter som vi har samlat in och behandlat för att tillhandahålla kundportalen och tjänsterna kopplade till kontoinnehavet raderas.

9.3 Bolaget sparar uppgifter om kunder och leverantörer i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp och/eller om en leverantör har levererat varor.

9.4 Vid hantering av adressfiler för utskick använder vi följande process:

 1. Är du kund till oss och gör utskick kan du känna dig trygg i att vi inte lagrar adressfilen längre än nödvändigt.
 2. Vi behåller adresslistan i 30 dagar efter att utskicket genomförts för att säkerställa att allt gått rätt till. Därefter raderar vi adresslistan.
 3. Vi skickar adressfiler till tredje part som utför adresseringen. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part som också raderar adressfilen efter 30 dagar.
 4. Vi skickar adressfilen med Wetransfer vilka vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Filen raderas automatiskt hos Wetransfer efter 4 veckor.

10. Utlämnande av personuppgifter?

10.1 För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

10.2 Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi har en underleverantör i ett land utanför EU/EES, eller om det är nödvändigt att för vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig, kan överföring av personuppgifter utanför EU/EES ske. Detta kan ske även om landet enligt EU-kommissionen inte har lämpligt skydd för personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd av dina personuppgifter i sådana situationer, samt efterlevnad av EU/EES regler, ingår det alltid att vi undertecknar personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Dessa personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av personuppgifterna och, när det är tillämpligt, över­föring av personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för personuppgifter.

10.3 Bolaget kan komma att lämna ut dina uppgifter till leverantörer av IT, beställnings- och kommunikationstjänster. Bolaget kan använda och dela aggregerad information och statistik för att övervaka våra tjänster. Den aggregerade informationen innehåller inte information som kan härledas till en specifik individ.

10.4 Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket, polisen eller annan myndighet.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Vi har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn, med hänsyn till rådande lagar samt beaktande till din säkerhet och integritet.

Bolaget kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

12. Skyddet av dina personuppgifter

12.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder och leverantörer i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämpad dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

13.2 Du har även rätt att få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

13.3 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hello@printer.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.4 Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämpad tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämpad dataskyddslagstiftning.

13.5 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till hello@printer.se.

14. Vad är cookies och hur använder vi det?

14.1 Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Hos oss använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).
 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

14.2 Hur använder vi cookies på vår webbplats

Våra cookies hjälper oss att

 • Göra att hemsidan fungerar som du förväntar dig av en modern hemsida.
 • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
 • Möjliggöra att du enkelt kan sprida vidare innehåll från vår hemsida på sociala medier.
 • Samla in anonym statistik i syfte att förbättra hemsidans prestanda, funktionalitet och utvärdera marknadsföringsinsatser.

Vi använder INTE cookies till att

 • Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
 • Samla in känslig information.
 • Skicka vidare personlig information till tredje part.

Tillåtelse att använda cookies

Om webbläsaren du använder är inställd att acceptera att cookies sparas, tolkar vi det som att du accepterar att cookies sparas från dina besök på vår hemsida. För att göra dig uppmärksam på att vi använder oss av cookies har vi lagt in en notis vid ditt första besök hos oss.

Stänga av cookies

Cookies går att radera eller helt stängas av om så önskas. Om du väljer att stänga av cookies kan vi inte garantera att upplevelsen av vår hemsida blir som förväntad. Hur man raderar och stänger av cookies varierar från webbläsare till webbläsare, men du kan använda dig av webbläsarens hjälpsida eller göra en sökning på valfri sökmotor för att hitta en beskrivning på hur du gör detta.

Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbsida.

15. Kontaktinformation

15.1 Har du några frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy, vill ha ett utdrag av vilka uppgifter vi har om dig, eller har andra frågor kan du kontakta oss på kontaktinformationen nedan:

PRINT/R AB, Sturegatan 32, 114 36 Stockholm
Telefon: 08-550 977 00
E-post: hello@printer.se