Bakgrund

Printer är ett tjänsteföretag som erbjuder andra företag en prisvärd och smidig process vid inköp av tryck- och profilprodukter. Printer har ingen egen produktion utan anlitar underleverantörer för respektive produktion.

Printer verkar i en industri som är tillverkningsintensiv och transportintensiv. Eftersom Printer är en flexibel tryck och profilpartner utan egen produktion kan företaget göra aktiva val av leverantörer och transportörer och även erbjuda kunder att göra aktiva val vad gäller en hållbar utveckling.

Printer har en uttalad miljöpolicy att leverera högkvalitativa produkter med så lite avtryck på miljön som möjligt. Klimatpåverkan och ökade klyftor över hela världen är någonting som både konsumenter och företag bör ta hänsyn till. Vi kan alla göra våra val, även om det ibland kan vara svårt att förstå vilken påverkan en beställning har på klimatet med olika rapporter och med medias rapportering.

Printer strävar efter att ha goda arbetsförhållanden hos företaget, leverantörer och samarbetspartner. Printer stödjer och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Printer ska bidra och göra sin del för att uppnå en hållbar utveckling.

CSR

Printers arbete för CSR och hållbar utveckling har tagit avstamp i de Globala målen som FN tog fram 2015. Printer fokuserar på att aktivt arbeta internt med Printers arbetsplats och villkor för de anställda samt att aktivt arbeta med Printers leverantörer och samarbetspartner

FN beskriver de globala målen på följande sätt: Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen

I Sverige är det UNDP som driver dessa frågor. Glädjande är att Printer förutom att arbeta aktivt mot de globala målen också har UNDP som kunder vilket känns som ett gott betyg i arbetet mot en hållbar värld.

Printer stödjer organisationer:

Printer stödjer organisationen Friends och handlar julklappar av Rädda Barnen

Leverantörer
CSR

Printer har författat en uppförandekod, code-of-conduct, som samtliga av Printers leverantörer måste godkänna för att bli en leverantör hos Printer. Uppförandekoden är baserad på FN Global Compact och innefattar bland annat arbetsmiljön hos våra leverantörer. Uppförandekoden finns till för att Printer kan stå bakom våra leverantörers arbetsvillkor och på så sätt också trygga kunder och övriga partner. Printer kan också göra oanmälda leverantörsbesök för att inspektera att uppförandekoden följs.

Printer ska vara ett föredöme för sina leverantörer och kunder vad gäller arbetsmiljö. Printer arbetar aktivt utifrån fem värdegrunder:

 • 1. Alla anställda ska trivas och känna sig inkluderade
 • 2. Ingen form av diskriminering är tillåten
 • 3. Marknadsmässig lön och övriga villkor
 • 4. Anständiga arbetstider
 • 5. En hälsosam och säker arbetsmiljö
Miljö

Genom att arbeta oberoende av specifika leverantörer kan Printer anpassa inköp beroende på kundens krav men även erbjuda alternativa lösningar som är mer hållbara. Ett exempel är om en kund frågar på en produkt, Printer kan då föreslå en alternativ produkt där hållbarhet är mer i fokus vad gäller material och produktion.

Printer har fyra produktkategorier där miljöarbetet ser lite annorlunda ut. Vi har valt att dela upp dessa kategorier och beskriver de enligt nedan

Papperstryck

Följande certifieringar finns som tillval hos Printer vad gäller produktion på papper:

Svanen: Svanen bidrar till att Sveriges övergripande mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

FSC:

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

PEFC: :

PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC-certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjepartscertifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac

ISO:

ISO 9001 är en certifiering för effektiv kvalitetsledning med syftet att öka kundnöjdhet genom att hela tiden identifiera och arbeta med förbättringar. Bland annat genom orsaksanalyser av avvikelser. ISO 14001 är ett miljöledningssystem som syftar till att underlätta för organisationer oavsett storlek att bedriva ett strukturerat och effektivt miljöarbete. Precis som 9001 är 14001 inriktat på att kontinuerligt förbättra organisationens arbete.

Mässa & Event

Utvecklingen av återvunna material för mäss- och eventbranschen börjar komma vakna upp och inse det viktiga att ta fram nya och mer hållbara material. Printer kan stolt presentera och erbjuda kunder tyg för flaggor och vepor som är tillverkat av återvunnet PET-material. Varje kvadratmeter av detta tyg kräver fem PET-flaskor. Energin som krävs för att tillverka detta material är reducerat med ⅓ mot vanlig flaggtygtillverkning. Materialet trycks med en vattenbaserad färg helt utan farliga ämnen.

Printer har och kan erbjuda produktion hos en leverantör inom tyg och flaggor med en produktion gjord av 100% förnybar energi.

Profilkläder och övrig textil

Kläder och textil har kommit en bra bit på vägen vad gäller hållbara material. Printer kan erbjud ett fullt sortiment av organisk bomull och även erbjuda en hel del produkter tillverkade av återvunnet tyg.

Printer strävar efter att alla plagg som erbjuds har Oeko Tex-licens.

Printer kan erbjuda följande certifieringar på kläder

Profilprodukter

Profilprodukter är en bred kategori där det handlar om att söka hållbara produkter för respektive produktområde. En hel del områden finns det självklara hållbara alternativ. Till exempel ballonger är gjorda av naturgummi och fullt komposterbara. All vår profildryck är producerad i Sverige och i flaskor eller burkar som går att panta.

Det svåraste området är elektronik där Printer försöker fokusera på att sälja produkter i bra kvalitét som har en lång livslängd och på så sätt inte behöver bytas ut lika ofta som lite billigare produkter. Kontakta oss för att få förslag på hållbara alternativ.

Transporter

Printer har ett nätverk av leverantörer både i Sverige men även i Europa och till vissa delar i Asien. Printer har som avsikt att försöka att minimera transporter och tillverkning i Asien och hålla produktionen i Europa, detta för att minska transportpåverkan på klimatet. Vad gäller leveranser från länder i Europa så är ett stort mål för Printer att samfrakta flera kunders arbete och på så sätt minska effekten av transporter och koldioxidutsläpp. Just nu pågår ett arbete hos Printer att samla in Co2-rapporter från de transportörer som används. Det är ett viktigt arbete som kommer att resultera i att Printer kommer att börja klimatkompensera leveranser. Vad gäller leveranser i Stockholm arbetar Printer aktivt med att ha så många cykelbudsleveranser som det bara går.

Kunder

Printers kunder blir mer och mer intresserade av att handla på ett hållbart sätt. Det märks inte minst genom frågor om hållbara produkter men även när Printer ger alternativa förslag om en hållbar produkt finns ett större intresse idag än vad det gjorde för några år sedan. För att minimera påverkan på klimatet är det viktigt med ett samspel mellan Printer och Printers kunder.

Det är viktigt att alla kunder förstår och är beredda att betala ett högre pris för produkter som är rätt framställda och har hållbara material.

Tillsammans kan vi få en minskad påverkan på vårt klimat!

Arbetsplatsen

Printer arbetar aktivt med följande punkter på arbetsplatsen:

 • ● Återvinning av material på kontoret
 • ● Sorteringskärl vid matplats
 • ● Använder inga engångsprodukter vid matplats
 • ● Använda hållbara material vid packning, t ex papperstjep med naturgummi istället för plasttejp
 • ● Vid packning, använda minimalt med packmaterial
 • ● Använder inga engångsprodukter vid matplats
 • ● Skickar fakturor genom e-post
 • ● Minimerar antal övriga utskrifter
 • ● Videomöten med leverantörer och kunder om det är möjligt