Hur fungerar det?

En kombination av bra pris och trygghet

På PRINTR arbetar vi med ett antal stora, specialiserade tryckerier beroende på vilken typ av jobb det handlar om. Vi förmedlar många uppdrag per vecka och är därmed storkund hos tryckerierna vilket ger oss ett bättre pris än vad enskilda kunder får. Men det handlar inte bara om pris – vi hjälper dig hitta bäst lösning och bäst resultat.

Hur kan PRINTR erbjuda 20-30% bättre pris?

Inom samtliga produktkategorier har vi flera storkunder, vilket gör att den samlade orderkvantiteten gentemot tryckerierna ger stora rabatter och i den rabatten finns vår provision. I det totala ordervädet som presenteras på offert och faktura är provisionen alltid inkluderad.

Någon att hålla i handen. Någon som kan allt om tryck.

Genom våra långa relationer med noga utvalda tryckerier kan vi dels erbjuda bra priser, men vi förenklar även de administrativa delarna både för er och för tryckeriet. Ni har en kontakt ända från order till leverans. Vi håller dig i handen när det behövs och hjälper dig hitta bästa lösningen för just din tryckproduktion.